CBOT大豆期货收盘报价(2017.12.05)

来源:入库 2017/12/06 08:42:32

    单位:美分/蒲式耳

    合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

    18年1月 998'4 1015'0 997'4 1008'4 +10'0 149,129

    18年3月 1010'0 1027'0 1009'2 1020'4 +10'2 68,229

    18年5月 1020'6 1037'2 1020'0 1030'6 +9'6 22,580

    18年7月 1029'2 1045'0 1028'2 1038'6 +9'2 21,250

    18年8月 1030'2 1045'0 1029'6A 1039'2 +9'0 793

    

    

推荐新闻

扫描下面二维码
下载“益盟操盘手”APP