COMEX白银期货收盘报价(2017.12.07)

来源:入库 2017/12/08 08:46:03

    单位:美元/盎司

    合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量

    17年12月 15.88 15.885 15.6 15.715 -0.153 174

    18年1月 15.92 15.935 15.585 15.721 -0.165 961

    18年2月 15.965 15.965 15.63 15.753 -0.165 33

    18年3月 15.97 16.005 15.66 15.802 -0.153 72,772

    18年5月 16.035 16.065B 15.730A 15.87 -0.154 1,888

    

    

推荐新闻

扫描下面二维码
下载“益盟操盘手”APP